Groundwater level in Denmark

Følg udviklingen i grundvandsstand time for time på udvalgte lokaliteter i Danmark.