Hvordan måles grundvandsstanden?

Hver kurve for grundvandsstand på grundvandsstanden.dk er målt med en sensor, der befinder sig i et rør i kontakt med grundvandet i en given dybde. Sensoren hænger altid nogle meter nede i røret for at undgå, at den tørrer ud, hvis der om sommeren sker et stort fald i grundvandsstanden. Sensoren måler, hvor mange meter vand der er over den, og trækker det fra den afstand, den selv har til terrænoverfladen.

Hvis der for eksempel er 10 meter vand over sensoren, men kun 5 meter op til terræn, vil grundvandsstanden her måles som -5 m. Hvilket betyder, at der her er kontakt til et område i undergrunden med højt tryk. Måler sensoren 5 meter vand over sig i røret, og ved, at der er 5 meter op til terræn, vil grundvandsstanden være 0. Altså ved terræn (se figur herunder).

illustration af udregning

Sensorerne kan indstilles til at måle så ofte, som man ønsker. For det meste er det dog ikke relevant at måle grundvandsstanden mere end én gang i timen, som vi gør på grundvandsstanden.dk.