Vision

Visionen med grundvandsstanden.dk er at fremme viden om grundvand og geologi i Danmark. Realtidsmålinger og dermed konstant opdateret viden om både det terrænnære og den dybe grundvandsstand er afgørende for god håndtering af klimaforandringer, klimatilpasning, byudvikling, vandindvinding, grundvandsafhængige økosystemer og biodiversitet. På grundvandsstanden.dk er data frit tilgængelige for både fagfolk og folk uden speciel viden om grundvand.

Grundvandsstanden.dk er finansieret af GEUS, men bygger på lokalt samarbejde med myndigheder, fagfolk og arbejde udført i to tidligere EU projekter. Projekterne blev gennemført under BONUS programmet ”BONUS SEAMOUNT” (www.seamount.eu) og ”TACTIC” projektet under GeoERA programmet i Horizon 2020 (GeoERA -TACTIC), via en ekstrabevilling fra Innovationsfonden.

Samarbejdspartnere

Grundvandsstanden.dk er lavet i samarbejde med følgende partnere:

  • WatsonC
  • Skive kommune
  • Sønderborg kommune
  • Aabenraa kommune
  • Arwos