Mere om grundvand og geologi

GEOVIDEN

Tema om Grundvand og klima

HIP

Hydrologisk Informations- og Prognosesystem

KAMP

Klimatilpasnings- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere

Boringer i den nationale boringsdatabase Jupiter

Data fra grundvandsstanden.dk opdateres automatisk efter kvalitetskontrol til Jupiter, som er Danmarks nationale boringsdatabase. Jupiter er drevet af GEUS og indeholder data om ca. 350.000 danske boringer. Adgang og benyttelse er fri og for alle.