Grundvandsstanden.dk anvendt i forskning

Blue Transition

Blue Transition er et EU-samarbejde støttet af Interreg North Sea Region-programmet i forbindelse med prioritet 3 i programmet: ’En klimaresilient Nordsøregion’. GEUS’ er primært involveret i problemer med oversvømmelse i Bylderup-Bov i Sønderjylland, som er i høj risiko for at blive påvirket af klimaforandringerne. Projektet arbejder med at undersøge og udvikle modeller, der kan sikre området mod oversvømmelse og forurening.