Forstå kort og kurver

Rundt om i Danmark står grundvandsmålere og måler grundvandsstanden. Hvert punkt på kortet viser data fra en måler fra nu og tilbage i tiden. Data viser sig i en kurve og en borehulslog, og her på siden kan du se de forskellige funktioner og forstå, hvordan du læser data fra forskellige målere.

1
2
Danmarkskort forside
1

Placering af boring (som kan have indtag i flere dybder).

Den pulserende og store cirkel er boringen, hvor grundvandsstandens kurve vises.

Klik på en boring på kortet og få vist boringen og indtag på kurven.

2

Du kan zoome ind på kortet og finde flere punkter.